HDslužby
Příhlášení/registrace | CZ | DE | EN | Vytiskni tuto stránku Poslat odkaz na tuto stránku  

Revize prostředků OOPP

 Revize prostředků OOPP

 

Autorizované periodické prohlídky OOPP proti pádu poskytujeme na výrobky těchto výrobců ROCK EMPIRE, PETZL, SINGING ROCK, CAMP, KONG, ALPINE BUPEX a LANEX.

 

 

Legislativa týkající se prohlídek OOPP

 

Požadavky na provádění revizí upravují jednotliví výrobci v návodech na použití prostředku OOPP – všechny prostředky se musí používat v souladu s návodem. Revizní činnost je vyžadována normami ČSN 83 2611, ČSN 83 2612 a ČSN–EN 365. Platné revizní zkoušky používaných prostředků OOPP společně s platným osvědčením o odborné způsobilosti k provádění prací ve výškách a nad volnou hloubkou pomocí OOPP proti pádu z výšky jsou základními dokumenty požadované kontrolory příslušných úřadů, odběrateli stavebních děl, případně jsou požadovány jako součást nabídek stavebních prací a konkurzů, obecně jsou pak znakem profesionality a zodpovědnosti firmy.

 

 

Oprávnění k provádění revizí OOPP

 

Revize prostředků OOPP pro práce ve výškách smí provádět odborně způsobilá osoba, proškolená na základě vnitřních předpisů jednotlivých výrobců, případně dovozců, a které bylo vydáno „Oprávnění k provádění odborných periodických prohlídek prostředků osobního zajištění“ dle ČSN–EN 365, odst. 2.1. písmeno m.

 

 

Místo revize

 

 

 

 

Lhůty dodání

 

* dodací lhůta, dle množství prostředků, obvykle do 3 pracovních dnů
(doba trvání revize 1 kusu výstroje včetně vypracování protokolu : 0,5 - 1 hodina).

 

 

Požadavky na OOPP určené k revizi

 

* přiložený evidenční list vystavený výrobcem, včetně kontrolních záznamů
* prostředky OOPP jsou označeny a schváleny dle příslušných EN, přiložený návod k použití
* předání prostředků v čistém stavu

 

 

Důvody k vyřazení, nebo opravě OOPP

 

Stáří prostředků a OPP je delší než životnost stanovená výrobcem. Pokud nejsou uvedeny do provozu , nesmí být prostředek starší více než 10 let (například záložní výstroje uložené ve skladech)
* Uvedení jednoho a více tvrdých pádů v deníku
* Porušení alespoň jedné nitě ve švu tak, že je přerušen steh v celém rozsahu
* Poškození chemikálií (lokální zabarvení švu, které se neztratí při vyprání ve vlažné mýdlové vodě)
* Zeslabení některé části kovového prvku o více než 5 % původního rozměru, deformace kovového prvku

 

 

U některých druhů poškození OOPP lze provést opravu /např. oprava poškozených švů na úvazcích a spojovacích prostředcích/. O možnosti opravy rozhodne revizní technik. Oprava bude provedena ve výrobním závodě Rock Empire s.r.o. Cena za opravu bude stanovena předem.
Pokud prostředky OOPP vykazují některý z výše uvedených nedostatků, nemůže revizní technik vystavit kladný revizní protokol. Každý jednotlivý kus OPP obdrží vlastní revizní protokol.

 

 

Platnost revize

 

Všechny revize s kladným revizním protokolem mají platnost 12 měsíců.


Během této doby má majitel /uživatel/ garantováno, že pokud bude s prostředkem OOPP nakládat v souladu s jeho návodem na použití, bude mít prostředek všechny vlastnosti, které výrobce garantuje. V případě mimořádné události /například pád s nepříznivým pádovým faktorem, zatížení prostředků přes ostrou hranu/ nebo při porušení návodu na použití je nezbytné předat prostředek OOPP k revizi i před vypršením termínu platnosti.
V opačném případě výrobce ani revizní technik neručí za případné selhání prostředku OOPP a s tím spojené vzniklé škody.

 

 

Ceník

 

Jednotný ceník pro revize na OOPP uvedených výrobců: Uvedené ceny jsou bez DPH

 

* Celotělový úvaz150,– Kč/ks
* Sedací úvaz80,– Kč/ks
* Prsní úvaz70,– Kč/ks
* Lano3,– Kč/m
* Tlumič pádu50,– Kč/ks
* Spojovací prostředek50,– Kč/ks
* Ochranná pracovní přilba100,– Kč/ks
* Zatahovací zachycovač pádu250,– Kč/ks
* Mobilní life line150,– Kč/ks
* Karabina20,– Kč/ks
* Jedno až třídílný kovový prostředek20,– Kč/ks
* Čtyř a vícedílný kovový prostředek50,– Kč/ks
* Expresní nebo jiná smyčka20,– Kč/ks
* Via ferrata set (bez karabin)50,– Kč/ks

 

 

Nabízené slevy

 


* sleva 50% na prostředky OOPP zakoupené u instruktora 

 

Slevy je možné sčítat, při splnění obou podmínk je možné získat slevu 100% !/Cena za opravu prostředku OOPP bude stanovena dohodou předem /poštovné a balné hradí majitel OOPP/ Ceny se vztahují i na kontrolované prostředky, kterým nebyla prodloužena platnost použití.

 

 

Platební podmínky

 

 

HDslužby > Revize prostředků OOPP |

http://sport.kliny.cz/files/hlavni/hudy.png

I vy zde můžete mít svoji reklamu

                               tel:722 552 555                                     

© BrusTech technologies 2017